ตารางราคา

กล้องวงจรปิด ศูนย์ค้าส่ง ชัยชนะไอที lifeguard cctv

กล้องวงจรปิด LIFEGUARD LGI-102&LGR-102 ชุด 4 กล้อง

จำนวน เครื่อง กล้อง ADAPTER 4 ราคาต่อชุด
1 ชุด 2,270 990 110 6,670 6,670
2 ชุด 2,270 900 110 12,620 6,310
3 ชุด 2,270 870 110 18,570 6,190
4 ชุด 2,040 870 110 23,840 5,960
5 ชุด 2,040 830 110 29,000 5,800
7 ชุด 1,930 830 110 39,830 5,690
11 ชุด 1,820 790 110 59,620 5,420

กล้องวงจรปิด LIFEGUARD LGI-102&LGR-102 ชุด 8 กล้อง

จำนวน เครื่อง กล้อง ADAPTER 8 ราคาต่อชุด
1 ชุด 4,450 900 110 12,530 12,530
2 ชุด 4,450 870 110 24,580 12,290
3 ชุด 4,450 830 110 35,910 11,970
4 ชุด 4,010 790 110 44,840 11,210
5 ชุด 4,010 790 110 56,050 11,210
7 ชุด 3,780 790 110 76,860 10,980
11 ชุด 3,560 790 110 118,360 10,760

กล้องวงจรปิด LIFEGUARD LGI-102&LGR-102 ชุด 16 กล้อง

จำนวน เครื่อง กล้อง ADAPTER 16 ราคาต่อชุด
1 ชุด 8,360 870 110 24,040 24,040
2 ชุด 8,360 790 110 45,520 22,760
3 ชุด 8,360 790 110 68,280 22,760
4 ชุด 7,520 790 110 87,680 21,920
5 ชุด 7,520 790 110 109,600 21,920
7 ชุด 7,110 790 110 150,570 21,510
11 ชุด 6,690 790 110 231,990 21,090

เครื่องบันทึก LIFEGUARD

รุ่น ราคาต่อเครื่อง
1-3 เครื่อง 4 เครื่องขึ้นไป
LGD-7104C 2,270 2,040
จำนวน:
LGD-7208C 4,450 4,010
จำนวน:
LGD-7216C 8,360 7,520
จำนวน:
LGD-9104C 3,280 2,950
จำนวน:
LGD-9208C 5,390 4,850
จำนวน:
LGD-9216C 11,640 10,480
จำนวน:

กล้องวงจรปิด LIFEGUARD

รุ่น ราคาต่อตัว
1-4 ตัว 5-8 ตัว 9 ตัวขึ้นไป
LGI-102C 990 900 870
จำนวน:
LGR-102C 990 900 870
จำนวน:
LGI-132C 1,390 1,260 1,220
จำนวน:
LGR-132C 1,390 1,260 1,220
จำนวน:
LGI-134C 2,580 2,350 2,270
จำนวน:
LGR-134C 2,580 2,350 2,270
จำนวน:
LGI-242C 1,620 1,470 1,430
จำนวน:
LGR-242C 1,620 1,470 1,430
จำนวน: